KRAINA DZIECI W EUROPIE– BIS

2012/2013

   Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu dla Przedszkoli autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot pt. „Kraina Dzieci w Europie - bis” . Program "Kraina Dzieci w Europie - bis" jest jedną z części pochodzącą z projektu "optymistyczna sfera oświatowa", który objęty jest partnerem ministerstwa edukacji narodowej.

Celem programu, zwanego również edukacją wielokulturową jest kształtowanie  u dzieci tolerancji wobec innych dzieci oraz likwidowanie  barier, steoretypów, uprzedzeń. 

Założeniem programu jest poznanie krajów Europy przez dzieci, prawa dziecka oraz edukacji wielokulturowej poprzez kształtowanie u dzieci właściwych postaw, uczenie dzieci tolerancji wobec siebie i innych oraz poznawanie

 i szanowanie praw dziecka.

Cele programu:

     Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Prawa Dziecka;

    Akceptowanie odmienności i inności przez dzieci; 

    Wzbogacenie wiedzy własnej na temat innych kultur i krajów Europy;

    Komunikacja, porozumienie, dialog między dziećmi w grupie;

     Tolerancja, uznanie, godność.

Realizacja, tego programu odbywać  się będzie metodą „mali badacze” gdzie dzieci uczą się poszukiwać wiedzy z różnych źródeł. 

 Tematami wiodącymi będą:

        „Mamy prawo do… Poznajemy Prawa Dziecka”,

      „Co może mały człowiek - pojęcie tolerancji”

      „Jesteśmy dziećmi całego świata” - zapoznanie dzieci  z zabytkami i symbolami wybranych krajów Unii Europejskiej.

Projekt pt. „Kraina Dzieci w Europie - bis” pozwoli na przybliżenie dzieciom sposobu życia, kultury, obyczajów omawianych państw. Dzieci uświadomią sobie, że bez względu na miejsce zamieszkania każde dziecko ma prawa i obowiązki, własne potrzeby, marzenia oraz problemy.

 Przy realizacji tego przedsięwzięcia potrzebna będzie pomoc i współpraca z rodzicami. Istotą projektu jest działać zgodnie z nowoczesną edukacją

Program „Kraina Dzieci w Europie - bis” dostarcza wiele korzyści dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom.

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności. Nauczyciele biorą udział w programie ogólnopolskim, zdobywają nowe doświadczenia, nawiązują lepsze relacje w pracy z dziećmi oraz stosują nowe metody uczenia. Rodzice nawiązują lepszy kontakt z przedszkolem oraz cieszą się z sukcesów dzieci.

 Dziecko poprzez uczestnictwo w projekcie:

     Uczy się, aby wiedzieć (wiedza) – Uczestnicząc w prowadzonych zajęciach   i zabawach dziecko przyswaja dostarczoną przez nauczyciela wiedzę. Wiedza, ta pozwala na komunikowanie, zdobywanie świata poprzez rozumienie, poznawanie  i odkrywanie.

   Uczy się, aby działać (umiejętności) – Poprzez systematyczne przebywanie  w przedszkolu dziecko osiąga różnorodne kompetencje, dzięki którym radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.

     Uczy się, aby być (system wartości i postaw) – Dzięki edukacji dziecko uczy się samodzielności, logicznego myślenia, podejmowania decyzji w różnych okolicznościach własnego życia. Dziecko uczy się przestrzegać reguł, obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

     Uczy się, aby żyć wspólnie z innymi (współistnienie i współdziałanie całej grupy społecznej) – Dziecko przebywając w grupie rówieśniczej odkrywa siebie, uczy się zauważać niepowtarzalność i odrębność każdego dziecka, współpracować z innymi dziećmi, uczy się rozwiązywać konflikty oraz planować i realizować z innymi wspólne cele. Dziecko poprzez aktywny udział w zajęciach odkrywa swoje talenty  i rozwija zainteresowania. 

 


 

 

 
COFNIJ