Ramowy rozkłada dnia
 

- grupa dzieci młodszych w wieku 3 i 4 lat  

Śniadanie – godz. 8 30

II Śniadanie – godz. 10 00

Obiad (II danie) – godz. 12 00

Obiad (zupa) – godz. 14 00 

I

Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zajęcia opiekuńcze kontakty indywidualne zabawy integrujące grupę zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo - stymulującym.
 Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych
 i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience i mycie rąk, mycie zębów, korzystanie
z toalety.

Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

II

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej zgodnie  z tematyką, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Przygotowanie do drugiego śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, na plac przedszkolny ( nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków, doskonalenie czynności ). Zabawy samodzielne na placu zabaw przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy badawcze, tropiące, wycieczki  i spacery - obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

Obiad - celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłoweg
o posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

 

 

III

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe przygotowujące do relaksu.

Relaks - odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej - wyciszenie. Przygotowanie do obiadu (zupa) - czynności higieniczne, samoobsługowe.

Obiad (zupa) - kultura spożywania posiłków.

Zabawy samodzielne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna
 z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkłada dnia

- grupa dzieci starszych w wieku  5 i 6 lat 

Śniadanie – godz. 8 30

II Śniadanie – godz. 10 00

Obiad (II danie) – godz. 12 00

Obiad (zupa) – godz. 14 15 

I

Schodzenie się dzieci do Przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem.
Gry i zabawy dydaktyczne konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Ćwiczenia ortofoniczne oddechowe ,słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych rozmowy  w oparciu o oglądane ilustracje.
Prace porządkowo  - gospodarcze. Zajęcia wychowawcze i opiekuńcze.
Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne  tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo  stymulującym oraz praca                              z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

Śniadanie  realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków
higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Czynności i higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych -  mycie zębów

 

II

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Organizowanie zabaw twórczych ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Przygotowanie do II śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, wycieczkę na plac przedszkolny (nauka ubierania się  wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

Zabawy samodzielne na placu zabaw zajęcia ruchowe zabawy tropiące obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych  Zabawy z językiem obcym. Zabawy rytmiczne.

Przygotowanie do obiadu (drugie danie). Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie  dyżuru  - np. nauka nakrywania do stołu do obiadu.

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole dbałość o zdrowie.

Relaks odpoczynek dzieci słuchanie i czytanie bajek muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

III 

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo  stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci.

Spacer obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem nowożytnym.

Przygotowanie do obiadu (zupa) – czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad – kultura spożywania posiłków.

Ćwiczenia indywidulane z dziećmi dostosowane do ich możliwości zabawy paluszkowe. Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem czytanie fragmentów książek, układanie puzzli ćwiczenia grafomotoryczne prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące  do nabywania umiejętności szkolnych pobyt na świeżym powietrzu rozchodzenie się dzieci.