Statut przedszkola

(do pobrania)
 


Komunikat dla rodziców
 


 

                    Rada Rodziców Przedszkola
                      jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających
                    do Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie.

 
           Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola. Szczegółowe zadania Rady Rodziców zostały zawarte w Regulaminie Rady Rodziców Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie i § 18 Statutu Przedszkola.

Skład Rady Rodziców:

(rok szkolny 2023/2024)

Przewodniczący – p. Maciej Piec

Zastępca przewodniczącego – p. Anna Marciniak

Skarbnik – p. Marta Tomoś

Komisja rewizyjna - p. Marta Olszewska , p. Natalia Palczyńska , p. Krystyna Zajączkowska,
 p. Sylwia Wojciechowska
Członkowie - p. Kamila Wełna, p. Aleksandra Czyrkun, p. Magdalena Skuza, p. Monika Rybarczyk

Protokolant – p. Marlena JankowskaOpłaty za Przedszkole

  Z dniem 01 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13.06.2013 roku
o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz.827) zwana "ustawą przedszkolną".

  W związku z powyższym od 01 września 2013 roku zostaje obniżona do 1 zł opłata za godziny świadczeń realizowanych przez przedszkole po czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Jednocześnie zostają zachowane zwolnienia i ulgi za świadczenia udzielane przez przedszkole.

1.       Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie, od godz. 7.00 do godz. 12.00.

 

 Opłata za wyżywienie wynosi  9,00 za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

                                                                 Zarządzenie
 


 

Opłaty za Przedszkole dokonujemy do 15 – go każdego miesiąca na konto:

PEKAO S.A. I O/Gryfino

68 1240 3855 1111 0010 3674 7468


                                Zajęcia dodatkowe